tisdag 16 augusti 2022

#26 Trygg och likvärdig skola

 Trygg och likvärdig skola

 

Skolresultaten i Växjö sjunker igen. 159 niondeklassare i Växjös kommunala skolor var vid vårterminens slut inte behöriga till gymnasiet. Det är alldeles för många elever som inte fått rätt förutsättningar i sin skola för att klara målen och ta sig vidare till gymnasiet. Ansvaret för detta ligger varken på lärare, elevassistenter eller skolsköterskorna. Ansvaret för skolpolitiken i Växjö kommun ligger på Alliansen, med Moderaterna i spetsen. 

Efter 16 år vid makten i Växjö lägger Alliansen en budget inför nästa år med en skattesänkning och besparing på skolan. Det är inget annat än ett hån mot dem som dagligen kämpar för att eleverna ska klara skolan och därmed öka möjligheterna för en ljusare framtid. Socialdemokraternas budget innebär 38 miljoner mer att fördela till skolorna, det är pengar som vi vet gör skillnad. Vi hoppas därför att det är vår budget som antas i höst. För det krävs ett maktskifte. 

Förutom att det alldeles för många som inte blir behöriga till gymnasiet är skillnaderna i skolresultat stora mellan kommunens olika skolor. Det är hög tid att fördela pengarna så att de skolor som behöver pengarna bäst också får mest. 

 

Socialdemokraterna har en rad förslag som vi ser fram emot att genomföra vid ett lokalt maktskifte:

• Mer resurser som fördelas rättvist 
• Mer tillgänglig och likvärdig elevhälsa
• Översyn av gruppstorlekar från förskolan till högstadiet
• Satsa på fritidshemmen 
• Utreda behoven av nattomsorg
• Bättre tillgänglighet till kulturskolans verksamheter
• Utöka timmarna i den allmänna skolan 
• Lita på och lyssna på professionen och jobba tillitsbaserad 
• Bättre arbetsmiljö för lärarna – mer dialog med facken.

Växjös invånare förtjänar bättre än sjunkande skolresultat, skattesänkningar och besparingar.

Vill man ha en förändring i skolan i Växjö kommun ska man lägga sin röst på Socialdemokraterna – Växjö kommun behöver ett maktskifte. Vårt Växjö kan bättre.

Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition 

Martina Forsberg (S), oppositionsledare utbildningsnämnden


måndag 15 augusti 2022

#27 dags för maktskifte

 Valrörelsen är i full gång! Affischer uppsatta, valstugan öppen, dörrar knackas o vi möter människor överallt. 

Vårt budskap är tydligt. Växjö behöver ett maktskifte för att varje unge ska klara skolan och för att det ska vara tryggt att åldras i Växjö. Vet du att Växjö är på plats 11 i vilken kommun det är svårast att få plats på särskilt boende! Vet du att mellan 150-200 ungdomar inte är behöriga till gymnasiet. Varje år. Fria enkla hjälpmedel har nuvarande styret plockat bort från äldre. Nu måste man betala själv. Kriterierna för att komma in på särskilt boende har de skärpt. Fritidsgårdarna i de mindre tätorterna måste dra ner på tiderna, elevassistenter tvingas sluta och lärarnas arbetsmiljö är inte god nog  

Många håller med oss Växjö behöver ett maktskifte inte minst för barn och ungas skull. Växjö behöver inte skattesänkningar.

Vi vill höja bemanningen inom omsorgen, återinföra gratis enkla hjälpmedel och ta bort minutjakten och införa rabatterad kollektivtrafik för pensionärer  

Vi vill ha mer resurser i skolan och fördela dem rättvist, så att alla barn kan nå sina mål. Vi vill stärka elevhälsan - fler skolsköterskor eller skolkuratorer, elevhälsan ska bli mer tillgänglig. Vi vill se över behoven av nattomsorg och utöka tiden för allmän förskola, stärks fritidshemmen och se till att lärarnas arbetsmiljö fungerar  

Valrörelsen är i full gång och jag vet det som Växjöborns vet. Växjö behöver ett maktskifte och ett nytt ledarskap. 

Vi ska lyssna på folk, säga som det är och göra det som krävssöndag 14 augusti 2022

#28 kryssa eller inte kryssa

Idag är det fyra veckor kvar till valet. Tiden går fort och långsamt samtidigt. Vi har så många olika aktiviteter på gång i hela kommunen. Jag blir riktigt stolt. I morse var tillexempel ett gäng ute o satte upp valaffischer. Valpulsen stiger!

Många frågar mig om man ska kryssa någon på valsedeln. Jag är väldigt kluven till detta. För det första är det ju viktigaste att rösta. För det andra tycker jag så klart att du ska rösta på socialdemokraterna. När det kommer till listan så har vi i Växjö ett väldigt starkt lag med många bra kandidater. Valberedning tar fram ett förslag på en lista som ska bestå av personer som på olika sätt ska komplettera varandra. Det kan vara kön, geografi, arbetsbakgrund, facklig bakgrund med mera. Denna lista antas sedan av medlemmar på ett medlemsmöte. Om en person får många kryss kan listan förändras. Det krävs dock ganska många kryss för att du ska ”gå om någon”. Det finns många olika skäl att kryssa någon. Om en person eller flera kryssar sig förbi innebär det ju nya placeringar på listan som då inte är beslutad av medlemmarna i socialdemokraterna utan av väljarna. I Sverige är det en ganska ny företeelse med personkryss och det är ju upp till var och en att avgöra vilket som är bäst  

Som sagt jag är kluven. Eftersom det händer ganska sällan att någon kryssar sig förbi innebär det att kryssen oftast ger en boost till personen som får många kryss och kanske inte så mycket boost till den som inte får så många kryss. Det är kanske enkelt för mig som står på plats ett på listan, men nej, jag driver ingen personvalskampanj. Jag tycker du ska rösta på socialdemokraterna.  Jag är hoppfull, tacksam och stolt över att det kan innebära att jag blir kommunstyrelsens ordförande. Jag är stolt över att medlemmarna gett mig förtroendet att stå på plats ett. Om jag sen får många kryss är det en boost för mitt ego såklart. Skulle någon kryssa sig förbi blir det så klart lite mindre boost. Så kryssa eller inte? 
lördag 13 augusti 2022

#29 stjärnklart

 Ligger utomhus i augustinatten. Kollar på stjärnhimlen och samlar stjärnfall. Livet är stort! fredag 12 augusti 2022

#30 har de tappat det?

 Jag vet inte vad det är med högern o deras förslag. Min kommentar angående dagens. 


Moderaterna vill adhd-testa alla barn i så kallade utanförskapsområden för att komma till rätta till med kriminaliteten. Jag tar mig för pannan! Förslaget är väldigt stigmatiserande mot en redan utsatt grupp, men även diskriminerande. Det är viktigt att adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) upptäcks tidigt, för alla barn oavsett var man bor. Föräldrar med barn med NPF ska tidigt få stöd och lotsning i hur de kan agera som föräldrar. Detta för att familjelivet ska fungera, resurser kan sättas in, men kanske framför allt för att barnen ska få den allra bästa starten i livet. Det behövs också ett utbildningsarbete riktat mot myndigheter, föräldragrupper och förskola och skola. 

Moderaternas förslag är inte av omsorg för barnen och deras välmående. Nej det är snarare ännu ett populistiskt förslag från Moderaterna där de tydligt visar sin människosyn. 
De vill snabbtesta barnen, men hur ska det gå till? Idag får barn och föräldrar som verkligen behöver en utredning vänta i flera år. Jag önskar att vi lägger resurser där istället. 

torsdag 11 augusti 2022

#31 om en månad ….

 …har vi ett resultat vid det här klockslaget. Så spännande! 

Idag släppte vi våra prioriteringar och löften till växjöborna. Kampanjande i Araby och sen var jag på Vipers första öppna träning. Äntligen dags för lite innebandyn 

Här kan du läsa om våra prioriteringar 

Socialdemokraterna i Växjö har tydliga prioriteringar på skola, omsorg och trygghet inför kommande mandatperiod

Allt färre elever saknar behörighet till gymnasiet. Nästan 200 elever kommer inte in på gymnasiet. Varje år. Växjö är en av de kommuner där det allra svårast att få plats på äldreboende. Senaste året har äldreomsorgen tappat 122 medarbetare, omsorgen behöver fler anställda – inte färre.

  • Skolan och omsorgen är Socialdemokraterna mest prioriterade frågor. Barnen ska få den utbildning de har rätt till. Vi ska ha en äldreomsorg man kan lita på och det ska vara tryggt att åldras i Växjö kommun. Socialdemokraterna prioriterar barn, unga och äldre istället för skattesänkningar, säger Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition.

 

Ett av Socialdemokraternas största löfte är fler anställda i omsorgen. I Socialstyrelsens öppna jämförelse från 2021 om äldreomsorgen i Sveriges kommuner, är Växjö underkänd i mer än 90 procent av kategorierna. Socialdemokraterna vill ha fler anställda i omsorgen och för att få till det behöver vi ha bättre arbetsvillkor för våra medarbetare. Detta möjliggörs genom att bland annat ta bort minutjakten och att fasa ut ofrivilligt delade turer.

  • Om vi ska klara av välfärdens utmaningar för att få fler anställda inom skola och omsorg måste kommunen vara en trygg och attraktiv arbetsgivare, säger Tomas Thornell (S), kommunalråd i opposition

 

Socialdemokraternas prioriteringar inför kommande mandatperiod visar tydligt att vi håller i våra välfärdssatsningar. Växjö kommun ska vara en trygg kommun att leva i. Oavsett var man bor ska man kunna lita på välfärden. Ett jämlikt samhälle gynnar alla och inte bara några få.

  • Växjö kommun har alltför länge styrts i en riktning som vi behöver ändra på. Kommunen behöver färre privatiseringar och ökade satsningar på välfärden. Det är dags för maktskifte, säger Martin Edberg (S), ordförande för Socialdemokraterna i Växjö kommun

 

Några av Socialdemokraternas prioriteringar:

  • Ökade och rättvist fördelade resurser till skolan så att fler elever når sina mål
  • Stärkt elevhälsa – fler skolsköterskor
  • Utökad timmarna för allmän förskola
  • Fler anställda inom äldreomsorgen
  • Arbetsskor till medarbetare inom omsorgen
  • Trygghetssatsningar – fler fältarbetare, mobila team, fysiska åtgärder
  • Bygga ut laddinfrastruktren i hela kommunen

 

Här kan du läsa mer https://www.svaxjo.se/nyheter/vaxjo-behover-ett-maktskifte-detta-ar-socialdemokraternas-prioriteringar/
onsdag 10 augusti 2022

#32 full fart

 Vilken dag! Nu känns det verkligen att det är valrörelse. Med 32 dagar kvar var dagen maxad. Först klarade Tomas och jag sv inte mindre än sex olika besök varav det sista var på Kronobergs slottsruin. Det var passande eftersom jag senare var med i radio för att prata om densamma. https://sverigesradio.se/artikel/lokala-politiker-rasar-mot-regeringen-besvikna-over-nedlaggningen-av-slottsruinen

Men inte nog med det, vår valstuga kom på plats idag o sen hade vi invigning med bubbel i snittar o bandklippning o tal. Kul med så mogna glada människor på plats  

Kvällen avslutades med förberedelser för vår pressträff imorgon. Spännande!!!