fredag 28 juni 2013

Varning för systemskifte i välfärden

1985 myntade Ulf Adelsohn (m) begreppet systemskifte. Efter Adelsohns uttalande förblev moderaterna i opposition och socialdemokraterna fick 44.7% av rösterna. Svenskarna var inte intresserade av ett systemskifte utan ville bibehålla den trygga välfärdsstaten. Det är inte konstigt att Fredrik Reinfeldt och de nya moderaterna valt att inte använda detta begrepp. Men de nya moderaterna tänker precis som de gamla. Enligt Adelsohn inbegriper ett systemskifte följande:
1.       Stora skattesänkningar
2.       Minskad offentlig sektor
3.       Privatiserad välfärd
Just nu ser och hör vi då och då i TV och tidningar om hur journalister ”upptäcker” förändringar i vårt välfärdssystem. Det handlar bla om friskolor som bedrivs av kriminella, vårdskandaler, oseriösa företag som coachar arbetslösa till arbetslöshet, arbetslösa som utnyttjas när de hamnar i fas 3 mm. Privatiseringen i Sverige går snabbare nu än aldrig förr, vilket leder till allvarliga omställningsproblem och kontrollen verkar för den icke insatte i det närmaste obefintlig. Skattesänkningarna är de största på kort tid och den offentliga sektorn krymper för varje dag. Regeringen genomför ett systemskifte, även om de inte vågar använda begreppet. Detta handlar inte bara om effektivitet för medborgarna utan om en ideologisk inriktning – öka marknadens inflytande och minska statens inflytande. Om detta är den rätta eller felaktiga vägen har vi socialdemokrater och högern delade meningar om, men den högerstyrda regeringen bör vara ärlig mot medborgarna och klargöra att de håller på att genomföra ett systemskifte.
Systemskiftet sker givetvis även på kommunal nivå. I vår kommun genomdrivs privatiseringar delvis mot invånarnas vilja. Det är dags att börja kalla saker vid sitt rätta namn.