söndag 15 september 2013

Jag blev politiker

Jag fick höra att om man ville bli politiker var det bara att spela "Vem vill bli miljonär?" Personen hade läst en insändare i SMP från 2012 http://www.smp.se/nyheter/lobbyn/insandare/du-kan-alltid-bli-politiker(3215896).gm , där skribenten uppmanar arbetslösa att bli politiker. Kan bara säga att min politikerbana är långt ifrån spelet "Vem vill bli miljonär?"

2005 startade jag min politiska karriär. Jag var då en samstående mamma med två hyfsat små barn. Jag blev medlem i socialdemokraterna och blev ganska snabbt engagerad i dåvarande jämställdhetskommittén.  Jag var sk fritidspolitiker vilket innebär att man har sitt ”vanliga” jobb och går på möten vilka är arvoderade. På sin fritid läser man alla handlingar och förbereder sig på andra sätt. Aldrig att jag hade kunnat tänka mig att politik var så roligt. Efter valet 2006 fick jag förfrågan om jag ville vara ledamot i tekniska nämnden, fortfarande som fritidspolitiker. Jag använde ingen av livlinorna liknande ”vem vill bli miljonär” utan visade engagemang och vilja och jag vill tro att det var just därför jag fick denna möjlighet.  Under fyra år var jag ledamot i tekniska nämnden och på sammanträdena  och på min fritid försökte jag lära mig allt om dag- och  spillvatten, om biogas, watts gupp, snöplogning, vattendomar och renhållning. Tänk att det kunde vara så spännande med sopor! Och dagvattnet hade jag inte reflekterat över tidigare. Det var möten sena  eftermiddagar i kommunhuset och på kvällar och helger med mina partikamrater. Efter valet 2010 fick jag den stora förmånen att få frågan om att bli vice ordförande i nämnden. Jag blev också invald i kommunfullmäktige och fick en del andra uppdrag. Som vice ordförande i Tekniska nämnden har jag tio ”fasta” timmar i veckan dvs avlönade timmar av kommunen.  Att vara deltidspolitker är otroligt roligt och inspirerande. Dessutom kan jag påverka saker och vara med om att beslut fattas och sen se hur de verkställs. Jag arbetar hårt! Många timmar borta från hemmet, från tonåringar, hund, tvätt, matlagning, trädgård och fritidsintressen. Men det är värt det, för jag vill vara med, jag vill påverka, vara med där besluten fattas. Jag tror att jag har fått möjligheten för att jag har arbetat hårt och för att någon tycker att jag har något att säga! Givetvis kan jag inte försörja mig, tonåringarna och hunden på min 10 timmars  politikerlön (så bra tjänar vi inte) utan jag har även ett ”vanligt” jobb, faktiskt inom en kommunal förvaltning. Jag har stor nytta av mina erfarenheter från politiken inom mitt tjänstemannauppdrag och tvärtom.  Att vara deltidspolitiker är väldigt fruktsamt eftersom jag fortfarande har en fot kvar i ett annat liv och kan se saker från lite olika synvinklar, men det är stundtals lite slitsamt, att aldrig vara på ”rätt” jobb. De flesta av oss som är politiker är fritidspolitiker och några av oss är deltidspolitiker, inom kommunpolitiken är det bara ett fåtal som är heltidspolitiker. Jag försöker vara engagerad på båda mina uppdrag, både som politiker och tjänsteman. Jag arbetar hårt men det är värt det. Jag utvecklar och utvecklas.

Så ja, Du kan alltid bli politiker, men inte genom att använda någon av livlinorna i ”Vem vill bli miljonär”, nej genom att visa engagemang, nyfikenhet och kunna dela med dig av dina tankar och idéer. Vi välkomnar dig, för vi behöver bli fler.