måndag 9 mars 2015

9 mars - kampen för jämställdhet måste pågå varje dag

62 miljoner flickor i världen går inte i skolan enligt PLAN. Av de barn som går i skolan beräknas 150 miljoner hoppa av innan de avslutat grundskolan – majoriteten är flickor. De får därmed inte chansen att lära sig läsa och skriva, men missar också möjlighet att få kunskap om hälsa och sjukdomar. Utbildning leder också till att vi ska kunna bli mer fria i våra framtida val. Att utbilda flickor lyfter ett helt samhälle ur fattigdom eftersom kvinnor investerar en större del av sin inkomst i sin familj och sin omgivning än vad män gör.
39 000 flickor tvingas in i barnäktenskap varje dag – en flicka varannan sekund.1 av 3 flickor gifts bort innan de fyllt 18 år. Flickor som tvingas in i äktenskap tidigt löper större risk att smittas av hiv. De tvingas också oftast sluta skolan och har därmed svårt att ta sig ur fattigdom.Tidig graviditet och olagliga aborter är de vanligaste dödsorsakerna bland flickor 15-19 år i utvecklingsländer och över 2 miljoner flickor i åldrarna 4-11 år könsstympas varje år.
Jag har skrivit om detta förut, men tål att uppmärksammas igen. Flickor världen över diskrimineras, bara för att de är flickor.
I västvärlden har vi problem som kan ses som bagatellartad i jämförelse med problemen ovan, men vi måste driva vår kamp för att kunna hjälpa våra systrar runtom i världen.
Löneskillnaden mellan män och kvinnor i Sverige är drygt 13%. Det innebär att kvinnor arbetar gratis efter klockan 15:56 varje dag (beräknat på arbetstid 8-17) Sedan 2012 har vi rört oss framåt med fem minuter. Om vi fortsätter i samma tempo kommer vi nå jämställda löner först om 51 år.
Statistik från SCB (2014) visar att
• Kvinnor tar ut 76 procent av föräldradagarna.
• Kvinnor tjänar 7 procent mindre än män.
• Kvinnor har 12 procent av aktiebolags styrelseordförandeposter.
• Kvinnor i aktiebolagsstyrelser är till 61 procent suppleanter, män 21 procent.
• Kvinnor städar 35 minuter per dag, män 20.
• Kvinnor lagar mat 46 minuter per dag, män 26.
• 68 procent av kvinnorna arbetar heltid, 90 procent av männen.
• 48 procent av kvinnorna är offentliganställda, 16 procent av männen
Vid beräkningar som gjorts beräknas vi vara jämställda om 80 år, om inte jämställdhetsarbetet går fortare.
Att kvinnors situation världen över uppmärksammas den 8 mars är väl bra, men ännu bättre hade det varit om kvinnors situation förbättrades och om vi varje dag pratade om varför flickor och kvinnor diskrimineras just för att de är flickor och kvinnor.
Så här kan vi inte ha det. Året är 2015.