lördag 25 januari 2014

En jämställd värld är möjlig

En gång var Sverige ett föredöme när det gäller jämställdhet och många lever nog fortfarande i den illfarelsen. Tyvärr går det trögt med jämställdhetsarbetet i alliansens Sverige och högerns Europa. Här kommer några exempel:
Löneskillnaderna har knappast minskats alls i Sverige. Hösten 2013 är skillnaden på lön mellan män och kvinnor 14.1%. Det innebär att kvinnor arbetar gratis efter 15:52, om arbetsdagen är 8-17. Det är en minut kortare än 2012. Kvinnors arbete måste värderas lika högt som männens!
Ofrivilligt deltidsarbete är fortfarande ett stort problem och betydligt vanligare bland kvinnor och arbetare än bland män och tjänstemän. Detta förföljer kvinnor även när de går i pension.
Den europeiska högern, inklusive svenska moderater, röstade nej till ett uttalande för utbildning, preventivmedel, icke-diskriminering och lagliga aborter. Detta innebär att olagliga aborter, i vilka kvinnor skadas och dödas, kommer att fortsätta.
Sverige har tappat mark sedan borgarna kom till makten. Vi har tappat tre placeringar i World Economic Forums jämställdhetsindex. Jämställdhetsarbetet i Sverige måste stärkas så att vi kan påverka Europa i rätt riktning. Vi måste föra upp viktiga frågor på dagordningen: välutbyggd barnomsorg, lika lön, makt och inflytande samt se till att Europa följer Sverige gällande  vår sexköpslag. För att lyckas med detta måste vi byta blått mot rött i valen 2014.
En jämställd värld är möjlig!

Tidigare publicerad i Smålandsposten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar