torsdag 7 mars 2013

Gillar inte alliansen insyn?

Alliansen i Växjö håller sitt vallöfte. De privatisera så mycket det bara går. På Tekniska nämndens sammanträde förra veckan var vårt (S+V) första alternativ att avslå förslaget om att upphandla parkeringsövervakningen i Växjö. När detta inte fick gehör ville vi istället göra upphandlingsunderlaget så bra som möjligt genom tilläggsyrkanden. Alliansen avslog våra yrkande som handlar om offentlighet, insyn o meddelandefrihet. Vill inte alliansen ha insyn? Känns som om de borde ha lärt sig att insyn kan vara bra. Den här insändaren skrev jag för en vecka sedan, men den är inte intagen i SMP ännu, så i väntan på det publicerar jag här på eget förlag.

Alliansen i Växjö kommun verkar inte gilla insyn, vilket är beklagligt.
Parkeringsövervakningen ska nu, i alliansens anda av privatisering, ut på entreprenad. På Tekniska nämndens sammanträde valde oppositionen att vara kreativa genom att lägga tlläggsyrkande till upphandlingsunderlaget. Dessa yrkanden var att meddelandefrihet ska råda i samma utsträckning som för kommunanställda, offentlighetsprincipen ska gälla, att kommunens revisorer ska ha insyn i den del av verksamheten som berör Växjö kommuns parkeringsövervakning, samt att kollektivavtal ska följas. Endast yrkandet om kollektivavtal valde alliansen att bifalla. Innebär detta att Växjös styrande majoritet ogillar insyn i kommunal verksamhet och att medarbetare inte ska få säga vad de tycker om sin arbetsplats? Motiveringen var att det inte är skattefinansierad verksamhet, men det är ju fortfarande kommunens som är ansvarig och parkeringar sker mig veterligen på skattefinansierade torg och gator.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar