måndag 1 april 2013

Dåliga (s)kolförslag på kongre(s)sen

Nu är det dags för Socialdemokraternas kongress och Stefan Löfven ska väljas till partiledare av kongressen och därmed medlemmarna. Många viktiga motioner ska behandlas och partiet ska välja vilken politik vi ska gå till val på. Vi ska vinna valet 2014 och peta Reinfeldt o hans kollegor från regeringen.Vi måste vara beredda att styra med den politik som kongressen beslutar om.

Jag tänker uppehålla mig vid två dåliga förlag som jag hoppas inte går igenom. Det första handlar om obligatorisk sommaskola för de elever som inte nått målen och det andra om obligatorisk gymnasieskola. Jag vet inte vilket förslag som är sämst. Båda är dåliga och jag undrar om de som tagit fram förslagen pratat med lärare? Ingen lärare som jag har pratat med tycker att det här är bra förslag - tvärtom!

Jag börjar med det första förslaget - Att vilja att alla elever ska vara behöriga till studier inom gymnasiets nationella program är ju en fantastisk viljeyttring. Jag tror dock inte att vi kommer att nå det målet genom att tvinga ungdomar att gå i skolan under sommaren. Sommarskola är fantstiskt för den som VILL ta igen förlorad tid och läsa upp sitt betyg. Sommarskola för de elever som inte når målen för att de inte är i skolan eller för att de inte gör något när de är där, är en dålig idé. Vad är det som gör att en 15 åring som inte vill vara i skolan under terminen, vill vara där på sommarlovet? Och vad gör vi om ungdomen inte kommer? Nej, tänk om och tänk rätt. Vi måste satsa på de här ungdomarna under terminstid. De resurser som vi är villiga att lägga under sommarlovet, ska vi istället använda till något bra under "vanliga" skoldagar. Vi måste arbeta med motivation och hitta sätt att nå ungdomarna på. Vi kanske måste tänka helt annorlunda. Bedriva undervisning på andra platser tillexempel.      

Det andra förslaget - har du någonsin försökt tvinga en 16 åring till något? För att få arbete idag är genomförd gymnasieskola nästan helt nödvändig. Problemet är att bara för att vi gör den obligatorisk betyder inte det att alla genomför den. Redan idag har vi problem med avhopp från gymnasieskolan, med elever som går där frivilligt. Jag tror inte att det blir lättare i en skola som vi gör obligatorisk och därmed tvingar in ungdomar i. Redan idag börjar 99% av eleverna från årskurs nio gymnasieskolan, om man räknar med de individuella programmen, annars är det 90%. En ganska hög andel alltså. De som inte närvarar i den obligatoriska gymnasieskolan, vad ska vi göra med dem? Polishämtning? Nej, det är bättre att befria den procent som verkligen inte vill och satsa på någon annan vettig uppgift för dem istället. Efter några år väntar en väl fungerande vuxenutbildning på dem, när de vill och är motiverade. Vi är alla olika, med olika förutsättningar, målsättningar och drömmar. Detta måste vi ta största hänsyn till!

Slopa obligatorisk sommarskola och gymnasieskola. Gör den obligatorisk för kommunerna att erbjuda men frivillig för tonåringarna att delta i. Vi kan använda dessa resurser på bättre och effektivare sätt. Vi kommer inte att lösa problem med behörighet eller avhopp från gymnasieskola med tvång. Nej, vi måste arbeta med motivation och möta ungdomarna där de är, på deras sätt. Vi måste skapa en skolmiljö som ungdomarna inte vill avstå ifrån. Vi måste göra skola attraktiv för både elever och lärare. Vi måste göra skolan så bra att de alltid vill vara där.

Ärade kongressombud - tänk till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar