måndag 20 oktober 2014

Because I am a Girl

70 % av världens fattiga är flickor och kvinnor. Flickor i hela världen diskrimineras dagligen, just för att de är flickor.  Att satsa på flickors utbildning är ett av de mest effektiva sätten att bekämpa fattigdom. När flickor och kvinnor utbildar sig och senare får arbete investerar de en större del av sin inkomst i sin familj och omgivning än män gör. Det leder till att hela samhället lyfts ur fattigdom.  
Varje dag tvingas 25000 flickor under 18 år in i äktenskap , en tredjedel av flickorna i utvecklingsländerna gifter sig innan de fyllt 18 år. Flickan ses som en mor och hustru, vilket bland annat innebär att hon inte får gå i skolan och utbilda sig. 65 miljoner flickor i världen går inte i skolan. Istället isoleras de från samhället, förlorar kontakten med sina vänner och får inte längre bestämma över sitt eget liv. Graviditet och olagliga aborter är de vanligaste dödsorsakerna bland flickor 15-19 år i utvecklingsländerna. 140 miljoner kvinnor i världen lever med komplikationer efter könsstympning. Att födas till flicka är att få en sämre start i livet.  
Vi behöver lagstifta om minimiålder för äktenskap. Vi måste också stärka flickor så att de kan stå upp för sig själv och föra sin egen tala, men framför allt måste vi påverka vuxna, föräldrar  och beslutsfattare om hur barnäktenskap påverkar flickor negativt. Det viktigaste är att se till att alla flickor får utbildning. Utbildade flickor gifter sig senare. 
Organisationen Plan arbetar med att förändra attityder som gör att barnäktenskap och könsstympning förekommer. Jag stödjer deras arbete genom att vara Flickafadder, det kostar mig 100 kronor i månaden. Om du också vill stödja Plan, så kolla i plansverige.org

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar