fredag 13 maj 2016

Normkritisk granskning av läromedel

Det är spännande hur Smålandspostens ledarskribent Jacob Sidenvall väljer att tolka vår skrivelse till utbildningsnämnden i dagens tidning http://www.smp.se/ledare/lita-pa-lararna/ Det är en tolkning av en konservativ ledarskribent. Det märks tydligt. Han väljer dessutom att sätta rubriken "Lita på lärarna", vilket är märkligt. Vi har aldrig någonsin påstått att vi inte gör det. Tvärtom, kan lärarna mycket väl vara med i processen. Jag hoppas och tror att de lärare jag mött i Växjös kommuns skolor känner att jag har stort förtroende för dem. Vår skrivelse handlar om att vi vill säkerställa att läromedel som används i utbildningsförvaltningens verksamhet är förenliga med värderingarna i Skollagen, skolans värdegrund och uppdrag och Växjö kommuns mångfaldsprogram. Sidenvall skriver att "Målet är att alla läromedel som inte passar in i en modern värdegrundssyn ska sorteras bort." Detta har vi inte föreslagit i vår skrivelse, utan är en slutledning som Sidenvall drar. Kanske har han rätt, kanske är det det som kan bli konsekvensen av en granskning. Politiken ska vara vägledande och ge pedagoger de förutsättningar som krävs för att eleverna ska nå målen. Ibland lyckas vi, ibland inte. Jag förstår inte vad det är som upprör så mycket? Att vi har moderna läromedel som stämmer överens med såväl läroplan, skollag som kommunens värdegrund kan knappast uppröra andra än konservativa ledarskribenter. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar