söndag 30 november 2014

Tack för förtroendet!

Idag fick jag det stora förtroendet av socialdemokraterna i Växjö att vara kommunalråd tillsammans med Åsa Karlsson Björkmarker den kommande mandatperioden. Jag ska också var vice ordförande i den nya utbildningsnämnden. Jag är glad, stolt och hedrad och lovar att göra mitt bästa. Tack alla för förtroendet!
Växjö är en segregerad stad, det måste vi ändra på. Vi måste skapa ett Växjö som håller ihop. Segregationen märks bland annat i skolresultat och folkhälsa. Så kan vi inte ha det. Vilken stadsdel du bor i ska inte påverka varken dina betyg eller ditt mående. Skolan har ett stort uppdrag och jag tror att det kommer många fördelar ur att vi nu kommer att ha en nämnd för både grundskola och gymnasieskola. Det ska bli spännande att se vad vi kan åstadkomma. Skolan ska fokusera på lärande, så att alla barn får den hjälp de behöver när de behöver den - så tidigt som möjligt, redan i förskola om vi ser behoven då. För att klara det behöver vi fler vuxna i skolan. Vi måste satsa på fler speciallärare och bygga ut elevhälsan. Ett barn som mår dåligt har inte särskilt bra förutsättningar för inlärning. Vi måste också lyssna på de vuxna som redan idag finns i skolan. Vilka förutsättningar behöver läraren för att kunna optimera sitt lärande och mötena med barnen och ungdomarna? Vi måste minska grupperna i framförallt de lägre klasserna och på förskolan, så att läraren kan se varje enskilt barn men också så att arbetsmiljön blir bättre för både barn och vuxna. 
De barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer måste ges möjlighet att delta aktivt i både skola och fritid. Skolan måste vara helt avgiftsfri och insamlingar av alla slag måste slopas. Inget barn ska behöva ha ont i magen för att hen inte har skridskor eller matsäck med sig. 
Jag upplever att jämställdhetsarbetet i Växjö levt ett undanskymt liv ett tag. Det är dags att ta tag i det ordentligt genom att bland annat göra årliga lönekartläggningar. Det är ju inte klokt att kvinnor jobbar gratis efter 15:53 på en dag, eller fr.o.m. den 12 november och året ut.  
För att skapa ett Växjö som håller ihop måste vi få ett jämlikt Växjö där grupper inte ställs mot varandra. Vi måste bekämpa vardagsrasismen varje minut och avliva många av de myter som cirkulerar. För att skapa ett Växjö som håller ihop måste vi också ha betydligt mer dialog med växjöborna om hur deras Växjö kan utvecklas. När jag skriver Växjö menar jag Växjö kommun. Vi har en fantastisk landsbygd och många orter med potential.    
Detta är några av de frågor som jag brinner för och lovar att arbeta för de närmsta åren. Påminn mig gärna om jag glömmer bort det! Jag kanske springer för snabbt, eller irrar in mig i en tunnel. Säg till mig då. Jag jobbar för invånarna i Växjö kommun, men jag är också socialdemokrat och kommer därför att driva socialdemokratisk politik, om än i opposition. 
En politik som har sin grund i frihet, jämlikhet och solidaritet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar