torsdag 8 oktober 2015

#10 om förändring i vuxenutbildning i Smp idag

För drygt tio år sedan började jag arbeta på komvux i Växjö. Det var en fantastisk arbetsplats med över 50 pedagoger vilkas olika bakgrund, enorma kompetens och erfarenhet bidrog till en skola full av mångfald. Ändamålsenliga lokaler var fyllda med elever från hela världen. Hussein som ville lära sig svenska och Lisa som läste in gymnasiets naturkunskap. Varje dag gick jag till jobbet,  kände stor glädje och var stolt över att få vara en del av Växjö kommun. En plats där vuxna människor växte, fick utbilda sig och låta sina drömmar bli sanna och äntligen få det där jobbet de längtat efter. Nästan all utbildning låg under samma tak, vilket förenklade för både Hussein och Lisa, gällande schemapositioner och logistik. Lärarna kunde samarbete kring eleverna för bästa möjliga resultat. Alla trivdes, både elever och personal, tro mig, alla kämpade på och gjorde sitt bästa, och det var gott. Sakta men säkert förändrades komvux. SFI lades ut på entreprenad och allt färre elever går nu på såväl grundläggande kurser som gymnasiala kurser. Många läser på distans, det är säkert bra för dem som vill kombinera studier med arbete och familj. Sanningen är dock den, att många behöver mötet med läraren och samspelet med sina kurskamrater. Att lära sig tillsammans och av varandra är ett gammalt, pålitligt pedagogiskt knep. Före detta komvux, numera Centrum för vuxnas lärande, lever idag en tynande tillvaro. Jag har slutat arbeta där, men hälsar på ibland. Färre elever, färre lärare och mindre lokaler. Stämningen är väldigt annorlunda från tidigare, inte tung, snarare tunn. Nu har Växjös borgerliga majoritet  beställt en utredning för att undersöka om all vuxenutbildningen borde upphandlas och privatiseras. Det vore olyckligt om det skulle bli så. En kommun i Växjös storlek som inte har någon kommunal vuxenutbildningen i egen regi ger upp en strategisk möjlighet att styra och påverka. Den kompetensbank av skickliga lärare som fanns förut har sakta men säkert börjat luckras upp och snart befarar jag att den är helt borta. 

Malin Lauber (S) kommunalråd  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar