onsdag 7 oktober 2015

#11 oskuldhetskontroll

Svenska läkare går med på att göra oskuldhetskontroller på flickor mot deras vilja. Dessutom kan de få med sig ett oskuldhetsintyg. Vi var många som reagerade kraftigt när uppgifterna presenterades i Tv. Jag blev både arg, upprörd och ledsen. Det finns många delar i detta.
För det första går det ju inte att kontrollera huruvida en tjej är oskuld eller inte. Alltså faller själva kontrollen på sin egen orimlighet. Lämnar därför den diskussionen.
Vad värre är, är att läkare undersöker någon mot dennes vilja, tvärtemot de etiska regler som finns för läkare. Ännu värre är att detta är ett stort övergrepp mot unga flickor. Ännu ett sätt för en patriarkal struktur att använda sin makt och utöva förtryck mot kvinnor. Förvägra dem rätten till sitt privatliv, sin egen kropp och sin sexualitet. Jag kan inte tolka det på något annat sätt. 
Flickor o kvinnor världen över utsätts för kränkande behandling o fortsätter behandlas som andra klassens medborgare. Även i Sverige. Året är 2015. Detta måste få ett slut.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar