fredag 3 mars 2017

#98 Värnplikt och skolplikt

Jag välkomnar regeringens förslag om allmän värnplikt. Några ungdomar på morgon-tv tyckte också att det var en bra idé. Mest för att de tyckte att ungdomar behöver "uppfostras" :-) Jag tror inte att det var det regeringen tänkte på i första hand. Nu kommer ju inte alla att behöva göra värnplikt men tror att det är bra att ungdomar med olika bakgrund får en gemensam erfarenhet. Här har också skolan en stor funktion att fylla. Därför oroar skolsegregationen mig. Den beror ju dels på bostadssegregationen men enligt mig också på det fria skolvalet. Jag tror absolut inte att obligatoriskt (numera bytt till aktivt) skolval är lösningen. Tvärtom visar forskning. "Eftersom folk inte väljer som vi tycker att de ska göra finns det inte någon anledning att tro att ett obligatoriskt skolval skulle minska segregationen eller öka undervisningskvaliteten. Snarare tvärtom." (Dany Kessel)
Idag har jag besökt två skolor i Växjö. Två väldigt olika skolor. Första var jag tillsammans med utbildningsnämndens ordförande på Braås skola, en F-9 skola. På eftermiddagen var jag och Åsa på Växjö internationella grundskola, en friskola, även den F-9. Båda skolorna har engagerade pedagoger och intresserade elever och jag har två positiva upplevelser. För mig är likvärdighet viktig. Alla elever i Växjö kommun ska få utbildning med bra kvalité, så att de kan nå sina mål o utvecklas. Att utbildningen ska vara likvärdig betyder inte att skolorn måste vara lika. Mångfald berikar. Skolan är, oftast, och bör förbli en plats där barn o unga möts och där olika erfarenheter delas med varandra. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar