fredag 30 november 2012

Ökade klyftor och gräddtårtor

Vi har de senaste dagarna läst om att klyftorna ökar i såväl världen som Växjö. Inte bara klyftorna utan även segregationen ökar. I ett samhälle där invånarna känner mindre gemenskap med varandra får de också mindre förståelse för varandras situation. I ett samhälle där segregation utifrån härkomst, klass, inkomst och utbildning ökar, minskar chanserna för alla att färdas väl genom livet. Vi får ett samhälle där vissa kan ta för sig på andras bekostnad.

Alliansens politik gör ingenting för att minska skillnaderna mellan människor, tvärtom, den senaste tiden har visat att deras politik bidrar till ett kallare samhälle och en välfärd som monteras ner. Alliansen i Växjö har i dagarna varslat nio tjänster inom förvaltningen arbete och välfärd där bl.a. vuxna missbrukare drabbas och blir av med sin"livlina". En åtgärd som inte bara är en personlig tragedi utan som också kan komma att bli ett ekonomiskt bakslag för kommunen senare i form av andra kostnader.

Ordföranden för berörda nämnd, Benny Johansson (M), säger att han hoppas på hjälp från frivilligorganisationer som till exempel IOGT-NTO. Det är en stor börda att lägga på dem. Är det ett sådant samhälle vi ska ha? Ett samhälle där frivilligorganisationer ska ta hand om de svagare, mer utsatta grupperna i samhället? De som behöver samhället allra bäst. Jag vill inte leva i ett samhälle som bygger på ideella organisationers välvilja (även om denna är hedersvärd) och allmosor åt fattiga från mer välbärgade, som på detta sätt lindrar sitt samvete lite. Det är ju snällt att vi delar med oss till varandra, men jag anser att detta sköts bäst av vår gemensamma välfärd som vi bidrar till efter förmåga.

Det finns två vägar att gå. Antingen ser man till att alla får det bättre, eller låter man några få det mycket bättre så att de kan kasta smulor åt de andra. Jag tror att de flesta föredrar att äta bröd istället för smulor från gräddtårtor.

Alliansen väljer att sänka skatterna istället för att investera i välfärden. För mig går den ekvationen inte ihop. Vi ser nu resultatet av en sådan politik. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar