fredag 16 november 2012

Varför socialdemokrat?

Jag vet att verklig frihet förutsätter jämlikhet. Och att verklig frihet kräver både solidaritet och eget personligt ansvar. I ett Sverige där klyftorna ökar mellan fattiga och rika och där människor diskrimineras på grund av kön, kulturell bakgrund, etnicitet, funktionshinder eller sexuell läggning minskar inte bara friheten för de mest utsatta. Ökade klyftor och utanförskap minskar allas frihet. Därför är en av de viktigaste uppgifterna för socialdemokratisk politik att ge alla, och inte bara några, möjlighet att färdas väl genom livet.
Socialdemokratin är en frihetsrörelse - alla ska kunna förverkliga sitt livs äventyr.
Därför är jag socialdemokrat.

http://www.socialdemokraterna.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar