torsdag 12 februari 2015

betyg från årskurs 4 - nej tack!

Gårdagens skoluppgörelse mellan regeringen och de fyra borgerliga partierna kom lite som en överraskning måste jag säga. På socialdemokraternas hemsida läser jag "Ska vi vända utvecklingen för svensk skola måste vi klara av att komma överens också i de frågor där vi inte från början tycker lika." Jag tycker det är bra, den svenska skolan - elever och lärare behöver arbetsro. Jag förstår också att man i en överenskommelse måste ge och ta, man gör helt enkelt en deal. Det finns dock vissa principfrågor och ideologiska frågor som är svåra att förhandla bort. Tidigare betyg är en sådan. Jag förstår också hur samarbetsregeringen tänker: Vi går med på försök med betyg från årskurs fyra för några få, så slipper alla. Problemet med det resonemanget är att det inte hjälper den elev i årskurs fyra som får betyg, att elever i de övriga 98% av skolorna inte får det. För hen är betyget ett faktum. Hen sak mätas, vägas och sedan bedömas - på papper, svart på vitt, trots att all modern forskning visar att tidiga betyg snarare stjälper än hjälper.(1) Barnen förstår inte om det är deras prestation eller person som bedöms.
Att utsätta vissa skolor och därmed vissa elever för detta försök gör inte skolan mer likvärdig, vilket vi ju strävar mot. OECD har i en ny rapport (dec -14) pekat ut just bristen på likvärdighet som ett av de stora problemen i svensk skola. Likvärdigheten och kvalitén måste stärkas genom hela systemet så att inte skillnaderna mellan skolor och kommuner är så stora.
Inte heller lärarna i årskurs fyra är utbildade att sätta betyg. Jag hoppas att det finns många, kloka lokalpolitiker och att ingen kommun anmäler någon skola till detta experiment. Socialdemokraterna i utbildningsnämnden i Växjö har lämnat in en skrivelse i dag där vi vill att vi beslutar att ingen skola i Växjö ska vara med i försöket och därmed låta eleverna bli försökskaniner.

I Växjö kommun ska vi fokusera på en skola med rätt förutsättningar för lärarna och mer resurser till särskilt stöd så att alla elever kan nå sina mål. Vi når inte bättre resultat genom fler mätningar utan genom att ge lärare och elever tid att fokusera på att eleverna lär sig saker när de är i skolan.

1. Zaccheus, U. (2015). Forskare: Vänta med betyg i skolan. http://www.svt.se/nyheter/sverige/forskare-vanta-med-tidigare-betyg-i-skolan [2015-02-11]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar