måndag 2 februari 2015

Malin 2:0

Från och med idag har jag börjat min uppgradering till Malin 2:0. Det innebär att jag satt upp övergripande mål för mitt liv, med delmål eller om du vill verksamhetsmål. Dessa har jag följt upp med strategier, internkontroll och utvärdering vid bestämda tider - tertial- och delårs rapport. Känner mig taggad! Vi håller på med internbudgetarbete just nu och därav min inspiration. Med tanke på min uppgradering till Malin 2:0 startade jag dagen kl 6 med en löprunda och sedan bovetegröt med ingefärs- och citronvatten. Även att väcka liv i min blogg ingår i denna uppgradering. Så här är jag nu.
Började arbetsdagen med presidieberedning i utbildningsnämnden, som delvis känns som ett fastighetsbolag. Växjö växer och allt fler barn måste gå i förskola och skola. Härligt, men det gör att vi måste tillskapa väldigt många nya platser. Spännande och utmanande!
Hade under dagen möten med olika verksamhetschefer inom förvaltningen. Givande och informativt!
Var en runda på radion och debatterade angående alliansens förslag, som Sverigedemokraterna stöder, om att vissa religiösa inslag får vara tillåtna på skolavslutningar. Min hållning är att skolan ska vara inkluderande. Barn ska inte ha rättighet att slippa vara med, utan rättighet att kunna vara med. Dessutom tror jag inte att politiken ska detaljstyra vilka sånger som får sjungas eller inte. Skolledare och lärare har kompetens och känsla för vad som passar sig och funkar. Skolan ska vara fri från religiösa inslag bortsett från under religionsundervisningen. Dessutom tror jag "vissa inslag" kommer att vara svårtolkade. Ungefär som att skolan får ta ut en "viss avgift".
Under kvällen hade vi gruppmöte med vår fullmäktigegrupp. Vi hade roligt och kom på en massa bra saker. Känns roligt i gruppen!
Väl hemma hade jag kort, men intensiv, kvalitets tid med kids och hund. Har nu ägnat lite tid åt utbildningsnämndens internbudget.
Måste sova nu, i Malin 2:0, ingår sju timmars sömn per natt, men det får jag inte till i natt.

1 kommentar:

  1. Inga barn ska behöva utsättas för religiös påverkan. Det är övergrepp att tvinga på barn dåligt samvete på grund av religiösa föreställningar.

    SvaraRadera