torsdag 26 februari 2015

Vår skrivelse omnämns i riksdagen

Katarina Brännström ställer en fråga till utbildningsministern i riksdagen angående betygen i årskurs 4 och hänvisar då till vår skrivelse. Med anledning av den frågar hon:

Har ministern gjort det ställningstagandet att en skolnämnd har rätt att förbjuda skolor att delta i försöket om betyg i årskurs 4 och kommer ministern om så är fallet att vidta någon åtgärd för att så inte kan ske?
Nu använder vi ju inte ordet förbjuda i vår skrivelse utan vill bara att vi ska ta beslut om att vi inte ska betygsätta tioåringar i vår kommun, och att de inte ska behöva utsättas för försöket. Jag har tidigare skrivit om det här betyg från årskurs 4 -nej tack. Om du vill läsa skrivelsen i sin helhet Kan du göra det här:

Skrivelse till utbildningsnämnden


Stopp av försök med betyg i årskurs 4 i Växjö

Regeringen har idag kommit överens med fyra av de borgerliga partierna om att införa betyg från årskurs fyra på försök i 100 frivilliga skolor. All modern forskning menar att tidigare betyg inte höjer resultaten. Tvärtom kan det vara skadligt. De studier som finns om tidiga betyg visar att yngre barn har svårt att förstå vad betyg innebär. Yngre barn har svårt att förstå om betyget gäller prestation eller person. Alltså kan ett dåligt betyg påverka självbilden negativt, kanske hos de barnen där den behöver stärkas allra mest. 

Många lärare i årskurs fyra är heller inte utbildade för att sätta betyg, och de som är det, är ovana och mycket tid kommer att gå åt för att sätta sig in i det. Tid som istället kan användas till lärande för eleverna. I Växjö kommun ska vi fokusera på en skola med rätt förutsättningar för lärarna och mer resurser till särskilt stöd så att alla elever kan nå sina mål. Vi når inte bättre resultat genom fler mätningar utan genom att ge lärare och elever tid att fokusera på att eleverna lär sig saker när de är i skolan. Att utsätta vissa skolor och därmed vissa elever för detta försök gör inte skolan mer likvärdig, vilket vi ju strävar mot.

Vi vill försäkra oss om att inga elever i Växjö kommun utsätts för detta experiment och föreslår därför att utbildningsnämnden tar ett beslut om att inga av kommunens skolor deltar i försöksverksamheten.  

S-gruppen i utbildningsnämnden genom Malin Lauber (S) 
Växjö, 2015-02-11

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar