tisdag 2 september 2014

#12 Sverige ska vara ett välfärdsland som bygger på sammanhållning

I dagens smp har jag och min partikollega Mattin Edberg skrivit en debattartikel. Den handlar om välfärden. Hur tycker du att den ska finansieras? Vi vill ha en solidarisk finansiering. Om 13 dagar (nästan bara 12) är det val. Då väljer vi väg. Du kan läsa debattartikeln här
Eller direkt här på min blogg

Sverige ska vara ett välfärdsland som bygger på sammanhållning. Alla bidrar och alla får del. Vi socialdemokrater äövertygade om att det ger bäst förutsättningar för människor att växa och förverkliga sina drömmar. Vi måste hålla ihop istället för att dra isär och sluta ställa grupper mot varandra.
Välfärden ska omfatta alla, oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Det tycker vi är det enda sättet. Vi ser idag att välfärden tyvärr inte alltid fungerar som vi förväntar oss. Skattesänkningar har gått före!
Vi lever allt längre i Sverige. Ett aktivt liv efter pensionen ska stimuleras. Samtidigt innebär enåldrande befolkning en stor utmaning föäldreomsorgen. Vi behöver fler som arbetar inom omsorgen, därför kommer vi att investera 2.8 miljarder kronor i traineejobb för 20000 ungdomar i äldre- och funktionshinderomsorgen. För Växjö innebär detta att 219 av Växjös unga kan kombinera jobb med studier. Fler utbildade proffs inom omsorgen och fler ungdomar som får jobb. Det tycker vi är smart!
Kvaliten inom äldreomsorgen ska vara så hög att den äldre inte ska behöva köpa tilläggstjänster eller att anhöriga inte ska behöva gå ner i arbetstid för att hjälpa sina föräldrar. Anhörigvårdare gör idag ett stort arbete som är viktigt både för den enskilde och kommunen. Vi röstade för en motion i fullmäktige för några månader sedan som gick ut på att anhörigvården i Växjö ska utredas och att vi ska stärka stödet till anhörigvårdare. Alliansen avslog motionen. Nu, några månader senare, säger några allianspartier att de vill ge mer stöåt anhörigvården. Så frågan ärvill Alliansen eller vill de inte ge mer stöåt anhörigvården?
Äldreomsorgen måste skifta fokus från ett vårdperspektiv där samhället ganska ensidigt bestämmer förutsättningarna. Äldre ska ha samma rätt som alla andra att påverka sitt liv. Är du i behov av hjälp såska du, så långt det är möjligt, få bestämma vad som ska göras och när. De som vill bedriva äldreomsorg i Växjö ska göra det med kvalitet och inte med vinstjakt föögonen.
Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga i alla delar i samhället. Funktionshinderfrågorna är främst rättighets- och demokratifrågor, inte vård- och omsorgsfrågor. Vi måste därför arbeta med full tillgänglighet, så att personer med funktionsnedsättningar kan studera, arbeta och delta i samhällslivet fullt ut. Kortsiktiga kostnadsvinster får inte bli ett skynke framför långsiktiga samhällsekonomiska vinster.  Personer med funktionshinder har drömmar om framtiden som alla andra. Vi vill därför att bristande tillgänglighet blir en diskrimineringsgrund i Diskrimineringslagen. Alliansen har gjort ett undantag för företag med färre än tio anställda, det innebär att 90 % av företagen inte berörs. Det tycker inte vi är tillgänglighet på riktigt.
Personer med funktionsnedsättning har idag en lägre utbildningsnivå. Det är orättvis och omänskligt! Med den satsning socialdemokraterna gör på skolan både i Växjö och centralt, kommer fler att få hjälp tidigt för att senare i livet kunna förverkliga sina drömmar.
Alla människor behövs och kan bidra. Vi måst hålla ihop. Vi vill ha ett bra Sverige för alla. Vi vill ha ett bra Växjö för alla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar