måndag 1 september 2014

#13 Avskaffa pensionärsskatten

Idag deltog jag vid en debatt som PRO anordnade. En av frågorna var vad partierna tycker om pensionärsskatten. För oss socialdemokrater är frågan enkel att besvara. Skattediskrimineringen av pensionärer måste upphöra! Detta är ett av våra viktigaste vallöften. Pensionärer har slitit och arbetat hårt i hela sitt liv, deras pension är uppskjuten lön och ska beskattas som lön. Skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer måste bort. Vi tänker göra detta i tre steg
- steg 1: 1 jan 2015 så tar vi bort skatteklyftan för garantipensionärer
- steg 2: under 2016 så tar vi bort skatteklyftan för pensionärer med en inkomst på ca 12000/månaden. Det är genomsnittspensionen för kvinnor.
- Steg 3: sista delen av klyftan tar vi bort så fort ekonomin tillåter och när vi har nått vårt jobbmål
Sverige är det enda land där pensionärer betalar mer i skatt än löntagare. Det är orimligt! 
Vi diskuterade också andra äldrefrågor, och som vanligt är diskussionerna och samtalen med åhörarna väldigt givande.
Sverige och Växjö ska hålla ihop, inte slita isär. Att förbättra vården, omsorgen och livsvillkoren för de äldre som byggt upp Sverige är ett av de högst prioriterade områden. Äldre ska själva bestämma över sitt liv och sin vardag. Vi ska ha en välfärd med kvalité och ha krav på insyn och meddelandefrihet även hos privata aktörer. Inga vinstuttag får göras på bekostnad av kvalité. 
Vi behöver ha dialog och samtal kring hur äldre vill bo och leva sina liv. Jag välkomnar de samtalen, nu och sen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar