fredag 25 september 2015

#23 vårdnadsbidraget till Antikrundan

Dagens debatt i Smp 

Bättre förskola och mer jämställdhet utan vårdnadsbidrag

 

Vårdnadsbidraget har bidragit både till att färre barn får del av de möjligheter till utveckling och lärande som förskolan erbjuder och till att fler kvinnor hamnat utanför arbetsmarknaden och blivit beroende av sina män för sin försörjning. Därför välkomnar jag att vårdnadsbidraget nu äntligen avskaffas så att våra gemensamma resurser istället kan användas till att förstärka förskoleverksamheten och så att jämlikheten och jämställdheten kan i Växjö kan öka. 

 

En genomgång av den senaste PISA-undersökningen visar att elever som gått i förskola får högre kunskapsresultat än andra barn. Vårdnadsbidraget, som infördes 2008 av den moderatledda regeringen och som innebar att kommuner kunde erbjuda vårdnadsbidrag som ett alternativ till förskola genom att föräldrar som tog hand om sina barn själva kunde få 3000 kronor varje månad, utestänger barn från förskolan och motarbetar deras rätt till en pedagogisk utveckling likvärdig andra barns samt möjligheten till socialt samspel. Det är särskilt allvarligt för de barn som har det tufft socialt redan från början. Att satsa resurser på förskolan är en av de bästa investeringarna vi kan göra om vi har barnen och deras framtid i åtanke.

 

Att avskaffa vårdnadsbidraget är också en jämställdhetfråga. Det går inte att leva på ett vårdnadsbidrag på 3 000 kronor i månaden, så i praktiken förutsätts att den som stannar hemma blir försörjd av någon annan. Det är alltså endast familjer med två föräldrar som ens kan överväga att utnyttja bidraget. 

 

Därför kommer det inte som någon överraskning att vårdnadsbidraget nästan uteslutande har utnyttjats av kvinnor som stannar hemma med sina barn och som blir beroende av män för sin försörjning. Granskningar visar att det dessutom är kvinnor med låg utbildning, låg inkomst, låg sysselsättningsgrad och utländsk bakgrund som ansöker om vårdnadsbidrag i störst utsträckning. Bidraget har alltså haft negativa effekter på både jämställdheten och jämlikheten. Det har minskat kvinnors sysselsättningsgrad, ökat de ekonomiska skillnaderna mellan män och kvinnor och ökat segregationen.

 

Vårdnadsbidraget förstärker förlegade könsroller om att mannen ska stå för pengarna och kvinnan för omvårdnaden och konsekvensen blir att många kvinnor riskerar att halka efter på arbetsmarknaden. De får sämre löneutveckling, får svårare att bli befordrade och får sämre ålderspension.  Diskrimineringen av kvinnor i arbetslivet ökar helt enkelt när arbetsgivarna tvingas kalkylera med flera års frånvaro med vårdnadsbidrag när de ska fatta beslut om anställning eller fortbildning. 

 

En politik för jämlikhet måste handla om män och kvinnors lika rätt till både yrkes- och familjeliv, om deras lika ansvar för hem, familj och barn och om alla barns rätt till den pedagogiska och sociala utveckling som förskolan kan ge. Därför vill vi att våra gemensamma resurser ska användas för att förstärka förskoleverksamheten och inte läggas på ett vårdnadsbidrag som egentligen inte gynnar någon.

 

Malin Lauber (S)

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar