onsdag 23 september 2015

#25 Avskaffandet av vårdnadsbidraget

Ännu en sen kväll... Varit på medlemsmöte med sossarna på VEAB, inklusive prao-eleven. Det är roligt att ha en engagerad prao, som får mig att reflektera över mitt arbete. På schemat idag stod besök av elever från Kungsmadskolan, gymnasiesärskolan. Vi pratade om vad kommunen för, hur det är att vara politiker och om hur de har det på praktiken. 
Sedan blev det lite tid för insändarskrivning innan utbildningsnämndens arbetsutskott. Många viktiga frågor. Bland annat principern för redursfördelningssystemet samt AVSKAFFANDET AV VÅRDNADSBIDRAGET. Äntligen! Nu har vi förpassat det till Antikrundan där det hör hemma. Förutom att vårdnadsbidraget varit en kvinnofälla och sedimenterat könsrollerna, har det också utestängt barn från förskolan. Bra att vi nu fått en regering som tar bort det! 
Har tänkt mycket på min Palestinaresa och ska försöka skriva ner reflektioner i slutet av veckan. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar