lördag 4 augusti 2018

# 36 Väldigt få blir politiker för att jäklas med kommuninvånarna

"Vi vet vem du är och var du bor?" Det är en kommentar en kommunpolitiker kan få höra. Inför valet 2014 svarade tre av tio politiker att de varit utsatta för hot eller trakasserier. Politiker på kommunal och regional nivå räknas som privatpersoner och inte som myndighetsutövare och har därför inget speciellt skydd. Det är ändå lokalpolitiker som syns mest när impopulära beslut ska tas. Många av dessa är fritidspolitiker som har annat jobb vid sidan av, är idrottsledare, har familj och lever nära de människor som påverkas av besluten. Den som hotar är i genomsnitt varken nazist eller vänsterextremist utan en "helt vanlig medborgare" som blir förbannad och uttrycker sin ilska över att ett hus ska byggas i populära skogsdungen, en fritidsgård ska läggas ner eller en vårdcentral stängas. Att hålla på med kommun- eller regionpolitik är att behöva prioritera bland begränsade resurser. Det går inte att se varje budgetfråga för sig utan allt måste ses i en helhet, vilket lokala politiker måste göra. Det är inte alla beslut som applåderas och det krävs politiskt mod för att genomföra vissa beslut. Det handlar om att få plus och minus att gå ihop. Att vara politiker på lokal nivå är att fatta beslut som påverkar vardagen för invånarna - väljarna - direkt. Just att besluten fattas så nära är det som jag gillar med att vara lokalpolitiker, men det är också det som gör att vi blir sårbara inför hot och trakasserier. Var som helst, i affären, på badstranden, på gården eller på gymet möter vi människor som påverkas direkt av de beslut vi fattar. De som är fritidspolitiker fattar ett beslut på kommunfullmäktige och måste sedan stå till svars för det när de kommer till jobbet dagen efter.
Vi får aldrig låta våra beslut påverkas av att vi är rädda. Hot och hat mot politiker är ett hot mot demokratin. Tänk på att de flesta politiker är det för att de vill utveckla samhället och göra det bättre. De lägger ner mycket ideell tid, kvällar och helger som de kunde tillbringat med sin familj, ägnar de istället åt att gå på möten, läsa handlingar och prata med invånare. Vi som är politiker fattar inga beslut för att vi vill jäklas med folk, vi fattar beslut utifrån en helhet, för att vi tror att det ska bli bättre. Vi måste se helheten och då kan enskilda beslut ibland vara svåra att se vitsen med för den som inte är insatt i helheten.
Givetvis har alla rätt att tycka saker och ting men dina lokala politiker förtjänar inte hat och hot. Om du vill förändra, gå med i ett parti och ta ansvar.
Idag är det 36 dagar kvar till valdagen. De flesta politiker, oavsett parti, vill invånarnas bästa och kommer att jobba intensivt kommande veckor för att förklara sin politik. Vi tror att politiken har möjlighet att förändra. Väldigt få blir politiker för att jäklas.

(Inspiration till texten hämtad ur en artikel i DN som publicerades 16-08-03 "Med ansvar för helheten")
Foto: Alexander Hall

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar