måndag 31 augusti 2015

#47 Vårt gemensamma ansvar - så ger vi alla elever en bra skola
Idag gästades vi av utbildningsdepartementet och Gustav Fridolin. Temat var skolutveckling. Vi började med att äta lunch på Centrumskolan. Härliga, nyfikna elever ville prata med oss och fotografera utbildningsministern. 
Alla har åsikter om skolan och hur den bör skötas och som Fridolin påpekade får han många frågor som är väldigt nära verksamheten, som inte andra ministrar får. Till exempel hur en skolavslutning ska se ut, vilka verktyg en lärare sak använda etcetera. Vidare sade han att vi måste stärka styrkedjan genom att föra dialog för att alla elever ska få en bra skola. Jag håller med honom, en bra skola bygger vi tillsammans och jag tror att samarbete mellan stat, region, kommun och andra aktörer är viktigt. Vi måste också försöka samarbeta så långt det går inom politiken, så att skolan inte utsätts för ständiga förändringar 

12700 elever, 13.1% lämnade förra året grundskolan utanbehörighet till de nationella programmen på gymnasiet. Kostnaden för dessa ungdomar lämnas åt kommunerna och beräknas uppgå till 210 miljarder kronor i form av bland annat utslagning. Det är i första hand dåligt för ungdomarna men också en stor förlust för samhället. Vi måste vända detta. I gruppdiskussioner efter Fridolins anförande sade en mycket klok person att vi politiker måste våga se vad skolvalet ställer till med och vad det gör med jämlikheten för skolan. Jag håller med honom, skolvalet får ibland konsekvenser som inte är önskvärda. 

Svensk förskola håller i andra sorters mätningar världsklass. Det beror på vår förskola vill jag påstå. Den som fått en bra förskola presterar avsevärt bättre än andra. Det som är bra för svensk skola är att det nu finns en störte uppslutning bakom uppdraget skola - fler aktörer engagerar sig i skolan - näringsliv, föreningar etcetera. Det finns också en större politisk enighet om stora frågor i skoldebatten. Vi har en liknande problembild och en ganska lik väg att få bukt med dem. Det vi nog är överens om är att åtgärdsprogram och stöd i regel sätts in för sent. Små svårigheter riskera växa till stora problem. Fler elever behöver inte stöd, men de elever som får stöd behöver få det tidigare. En annan problembild vi delat är kompetensförsörjnigen. Vi behöver fler lärare och andra vuxna i skolan. Många lärare har lämnat skolan. 24% har lämnat yrket av annat skäl än pension. (2006-2012) Vi måste få lärare att kunna utvecklas i yrket istället för ur yrket. Ojämlikheten i skolan ökar och enligt OECD är ojämlikheten det största problemet för svensk skola och i skolvalssystemet glöms detta bort. 30% av nedgången i Pisa kan relateras till nyanlända men 70 % är infödda. "Vi här tyvärr fler övergripande utmaningar i skolan än nyanlända, om det bara varit så hade det varit lättare att rikta insatserna" sade Gustav Fridolin idag 

Den röd-gröna regeringen satsar på skolan med statsbidrag inom följande områden 
1 lågstadielöftet
2 ett attraktivt läraryrke
3 en jämlik skola
Detta är bra för Växjös elever och lärare. Regeringen satsar också en halv miljard på fritids fram till 2019. Det blir ca 4 miljoner på årsbasis till Växjö. Det är goda nyheter!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar