lördag 8 augusti 2015

#69 Oväntad respons

Wow, vilken respons!
Följande inlägg lade jag ut på Facebook i torsdagseftermiddag
"Funderar på om Karl-Oskardagarna i framtiden i jämställdhetens namn borde heta "Karl-Oskar-  o Kristinadagarna" men personer i min närhet tycker att "nu går du väl ändå för långt" Kan lugna er med att jag inte bestämmer om det! #vaxjocity"
Både Smålandsposten och Kvällsposten-Expeessen tyckte att detta var något att skriva om och publicerade också uttalande från mig och personer i Vöxjö City, som faktiskt  redan hade diskuterat namnvalet på stadsfestivalen i Växjö. Kvällspostens rubrik var dock illa vald "Krav: Byt namn på Karl-Oskardagarna", nej det var inget krav från min sida, utan en stilla reflektion en solig eftermiddag. Frågan har dock engagerat människor, inte bara i Växjö utan från lite blandade ställen runt om i Sverige. Det är ju roligt att skapa debatt! Människor undrar i kommentarsfälten om vi politiker inte har vettigare saker att diskutera och om våra arvoden är till för att tänka knäppa tankar. Jo, vi har betydligt vettigare saker att diskutera, detta är inte heller en fråga som vi har diskuterat överhuvudtaget. Detta var en tanke som jag spontant delade med mig av. Att leva i ett samhälle där vi får tänka fritt och dessutom publicera de tankarn är stort i sig. 
Under min "ledighet" i sommar har jag bland annat pratat i radio om problem med frånval från en skola i Växjö, jag har skrivit insändare om elevers arbetsmiljö och om den växande psykiska ohälsan bland elever och skrivit en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Bo Frank (M) om hur han ser på situationen att många barn lever i ekonomiskt utsatta familjer, vilket får negativa konsekvenser på olika sätt, pratat med journalister och Växjöbor om olika frågor.  Detta är INTE reflektioner, utan saker jag medvetet och aktivt arbetar med dagligen. Om detta väljer Smålandsposten och Kvällsposten inte att skriva och det är okej. Politiker varken, kan, vill eller ska bestämma om vad som ska stå i tidningarna. Detta bestämmer medierna själva, och så ska det förbli. Det är upp till dem att bestämma vad som är en nyhet och hur rubriker ska sättas. 
Det engagemang som den här frågan har skapat, hoppas jag däremot få se, även när jag och andra socialdemokrater vill diskutera ökade klyftor och ökad segregation, problem med att inte alla elever i årskurs nio når sina mål, att vissa elever inte vågar gå till skolan, att våra unga inte kan flytta hemifrån för att de varken har jobb eller egen bostad, att människor fortfarande blir utsatta för kränkningar på grund av kön, sexuell läggning, etnicitet, ålder, religion eller funktionshinder etcetera. Detta  är några av de frågor som ständigt är aktuella i mitt arbete för att få ett Växjö och ett Sverige som håller ihop, istället för ett samhälle som drar isär. Om det vill jag höra er tänka och tycka! 
Nu hoppas jag att ni roar er på Karl-Oskardagarna och njuter av vår stad och sommarkvällen. När festen är slut kan vi alla skänka en tanke till människorna DÅ som tvingades lämna Sverige och till de som IDAG tvingas lämna andra länder och kommer hit för att söka skydd. 

Detta är mitt först blogginlägg på länge och också det första i en svit om 69. 69 dagar i rad ska jag försöka prestera ett blogginlägg. 
(tyvärr är smps artikel plusartikel och därför länkar jag inte till den, men för er som har plus finns den på http://www.smp.se/vaxjo/karloskardagarna-kan-fa-jamstallt-namn/ )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar