torsdag 27 augusti 2015

#50 Strategisamråd

Idag är hela kommunledningen, presidier och förvaltningschefer på strategisamråd. Återkommande dagar då vi diskuterar olika ämnen och lyfter blicken kommunövergripande och bortom den förvaltning/nämnd vi verkar i. Idag har vi delvis pratat om processer, förändring och ledarskap. Jag övar på "tvärtom metoden" när det gäller mitt omedelbara förhållningssätt. Att frågasätta invanda tankemönster och känslor och det fungerar förvånansvärt bra och är givande. Dagen har varit givande. Vår danska gäst Astrid Christensen sa "Den ultimata välfärdsrättigheten är rätten att vara något för någon" -så sant och så riktigt. Att få vara betydelsefull och viktig. Vara behövd. Allas vår längtan. 
Imorgon fortsätter vi med att bland annat prata om "Växjö en stad med ett universitet eller en universitetsstad" - spännande! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar