onsdag 26 augusti 2015

#51 höstbudget

"Nu är det slut med nedskärningsagendan. Nu vänder vi utvecklingen för Sverige"

Totalt investerar regeringen över 14 miljarder i fler jobb. Kortfattat betyder det:
- fler bostäder och upprustning av miljonprogrammen 
- bättre vägar, järnvägar och kollektivtrafik i hela landet
- aktiv näringspolitik för mer export, innovation och jobb i hela landet
- stärkt kompetens och bättre matchning på arbetsmarknaden 

Detta blir bra för Sverige och bra för Växjö. Jag ser fram emot kunskapslyftet och satsning på yrkeshögskola och folkhögskola samt satsning på validering och kompletterande högskoleutbildning. 
Utbildning är bra både för den enskilde och för samhället. Vi måste börja i förskolan och fortsätta genom hela livet. Utbildning är den enskilt största insatsen för att få befolkningen och ett samhället, vilket som helst, att lyfta. 

Det är olyckligt att det sas i valrörelsen att vi inte ska höja bensinskatten. Dumt faktiskt. Vi ska inte lova sådant vi inte vet om vi kan hålla. Olyckligt att det är det människor fokuserar på nu, istället för allt bra som kommer, och som måste finansieras. 

Övrigt idag: studenter i Växjö saknar bostäder, städningen på Växjös skolor fungerar fortfarande inte tillfredsställande, jag var i Magazinet idag om hur det är att vara vegan, jag sprang lång runda på morgonen o kommer ha grym träningsvärk imorgon, "Idol" sändes från Växjö, tågstopp på stambanan igen med mera... (Vill poängtera att jag inte jämför o ovanstående händelser med varandra)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar