söndag 16 augusti 2015

#61 dan före dan

Ikväll tror jag att några barn har svårt att sova. Förväntansfulla sexåringar som ska första dagen till sin förskoleklass, spända, exalterade, upprymda men kanske också lite oroliga. Framtiden börjar i skolan. Det är fantastiskt att alla barn i Sverige har möjligheten (och skyldigheten) att gå i skolan. Utbildning skapar förutsättningar, inte bara för framtida jobb och god ekonomi, utan också höjt självförtroende, personlig utveckling, att kunna vara aktiv i samhället och försvara vår demokrati. Detta tänker naturligtvis inte sexåringen på, men imorgon är en stor dag för hen. Det är början på en resa, som inte alltid kommer att vara enkel eller spikrak, men som är början på möjligheter. Skolan ska vara likvärdig och jämlik och barn ska få de resurser de behöver - så skapar vi ett dynamiskt samhälle.

Cirka 775 miljoner människor i världen kan inte läsa en bok eller skriva sitt namn. Majoriteten av dessa är kvinnor. Att utbilda flickor är det bästa sättet att utrota fattigdom. Utbildade flickor som senare får jobb, investerar i sin familj och sin by, så växer samhället sig starkt. Flickor som utbildas lär sig inte bara läsa och skriva, de lär sig också mer om sin hälsa och om familjeplanering. Utbildade kvinnor tvingas mer sällan in i tidiga äktenskap än outbildade och föder färre och friskare barn. Flickor som studerat blir dessutom inte gravida lika tidigt, vilket är bra både för mamma och barn. 
Många organisationer arbetar för att stärka flickors rättigheter. Plan är en av dem. https://plansverige.org/flicka


I Sverige tar vi utbildning för given men det är den inte överallt. Därför ska vi göra allt vad vi kan för att sexåringen även som sextonåring, går till skolan med förväntan, och inte med rädsla för att vara utanför eller mobbad, eller går dit och är uttråkad och längtar bort. Detta är en svår utmaning för oss. Därför måste vi satsa på skolan, på elever och lärare. Framtiden börjar i skolan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar