lördag 2 juni 2018

#101 torsdag 31/5

Kvällen tillbringade jag med debatt med handikapporganisationerna. Jag fick prata om att vi ska göra Växjö jämlikt och att alla ska ha förutsättningar att leva ett gott liv. Det kan tyckas självklart, men idag finns mer att göra. Jag tror att vi måste göra detta tillsammans. Ett starkare Växjö bygger vi tillsammans genom att lyssna på varandra och dela med oss våra erfarenheter. Vi kommer inte alltid att vara överens men jag tror på ett samarbete. Jag fick prata om att vill återinföra enkla hjälpmedel och att socialdemokraterna ALDRIG kommer spara på omsorgen. Jag berättade också att vi vill ha ett handslag med handikapprörelsen om att vi ska lyfta dessa frågor och låta de få plats. I vår budget har vi skrivit in att vi vill ha ett handlingsprogram med tydliga mål för att stärka delaktighet och självständighet för människor med funktionsnedsättning. Det är inte okej att människor med funktionsnedsättning har lägre utbildningsnivå, svårare att få jobb och tjänar mindre. Detta måste vi ändra på - det är en jämlikhetsfråga och en fråga om demokratiska principer.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar