tisdag 12 juni 2018

#89 dag 1 budgetfullmäktige

Första dagens budget fullmäktige.
Här kan du läsa mitt inledningsanförande.

Sjungom studentens lyckliga dar… och den ljusnande framtid är vårDet var längesedan framtiden var så ljus för den som tar studenten. Arbetsmarknaden är stark, Sverige har EU:s högsta sysselsättningsgrad i åldersgruppen 20-64 år och landets högskolor och universitet är rustade för att ta emot nya studenter. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har byggt ut antalet högskoleplatser i hela landet. Regeringen har även höjt studiemedlet för gymnasiestuderande med 200 per månad och bidragsdelen för dem som studerar på högskola och universitet med 300 kronor per månad. 
För oss socialdemokrater är det självklart att satsa på utbildning och ett utbildningssystem som gör att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan utbilda sig. 
Utbildning börjar tidigt och ju tidigare vi kan ge våra barn och ungdomar möjlighet att få rätt förutsättningar desto större chans har de att lyckas. Därför har socialdemokraterna i Växjö under flera år prioriterat barnen och skolan i den kommunala budgeten. Det gör vi självklart även i vårt budgetförslag för 2019. Vi vill bland annat satsa på mindre klasser, tidiga insatser och en resursfördelning som gör skolan mer jämlik. Lärare och skolledare är skolans viktigaste resurs och måste ges de förutsättningar de behöver för att kunna utföra sitt arbete. Alla elever ska gå i skolan på samma villkor och inga barns skolgång ska begränsas av föräldrarnas ekonom. 
Vi har höga ambitionsnivåer när det gäller välfärden för såväl våra barn och unga som för våra äldre. Växjö kommun har fått stora tillskott till välfärden i form av statsbidrag från regeringen. Kommunen får 79 miljoner 2018 och totalt under mandatperioden214,6 miljoner i generella statsbidag. Trots detta föreslår vi ett ökat skatteuttaget med 38 öre för att kunna säkerställa en trygg välfärd. Det ger kommunen 76 miljoner extra som vi vill investera i välfärden. Våra barn och äldre ska helt enkelt få det bättre. Barnen ska få det de behöver för att klara skolan och våra äldre ska vara trygga hemma eller på boendet de bor på. Vi socialdemokrater tror att vi bygger ett starkare Växjö tillsammans.
Växjö kommun är en bra kommun att leva i och vi vill att alla känna sig välkomna. Det finns också mycket i Växjö som kan bli bättre. Klyftorna mellan växjöborna ökar, våra barn och unga måste få bättre förutsättningar att klara skolan och resurserna fördelas mer rättvist. Omsorgen om våra äldre måste få en högre prioritering efter år av besparing. Det finns fortfarande Växjöbor som inte har arbete. 

Ojämlikheten i Växjö måste bort eftersom jämlika samhällen har bättre förutsättningar att lyckas. Jämlikhet gynnar både den enskilde och samhället. För att skapa jämlikhet måste vi ha en välfärd vi kan lita på för då känner vi trygghet och tillit. När jag vet att mina barn har det bra i skolan eller att mina föräldrar får den omvårdnad de behöver känner jag mig trygg. Trygghet handlar till största delen inte om fler poliser (även om det behövs) och hårdare tag, utan framför allt att vi har en välfärd vi kan lita på. Det är så vi socialdemokrater vill bygga samhället. Alla växjöbor kommer att kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro när vi har en kommun som håller ihop och är jämlik. Både den som bor i staden och på de mindre tätorterna eller på landsbygden måste kunna leva ett gott liv. 

För att lyckas med det vill Socialdemokraterna investera i en bättre skola för Växjös barn och unga. Lärarna måste ges bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag. Det är i skolan framtiden börjar och därför ska alla Växjös skolor ska vara bra skolor. Alla elever ska vara fria i sina framtida val och kunna drömma om bra liv. Ingen unge ska gå till skolan med ont i magen för att den mår dåligt där eller utsätts för kränkningar. Ingen unge ska ha ont i magen för att den inte vågar tala om att det inte fanns 20 kronor hemma till bussutflykten. Skolan ska vara helt avgiftsfri. 

Vi har ett starkt budgetförslag för Växjö kommun med en tydlig prioritering på skola och omsorg. Vi vill säkra finansieringen av Växjö kommun på lång sikt och hålla i vår satsning på skolan. De löpande kostnaderna för tex barnens skolgång o de äldres omvårdnad måste bekostas med kontinuerliga inkomster.

Många i Växjö har arbete, men inte allaÄven personer som står långt från arbetsmarknaden och människor med funktionsnedsättningar måste ges möjlighet att ha en sysselsättning . Därför måste vi förutom att ha ett starkt samarbete med Linneuniversitetet och näringslivet också ta del av regeringens satsningar på arbetsmarknaden samt ha en stark vuxenutbildning med lärare påplats. Vuxenutbildning är viktig både för den enskilde och samhället. Framförallt för att man ska kunna utbilda sig för arbete men också för att kunna utvecklas o växa som människa.  Arbete och utbildning ger ekonomisk frihet och möjlighet till personlig utveckling för var och en av oss. Att det ska råda full sysselsättning i Växjö kommun är vi alla överens om och i detta arbete är växjölöftet en viktig del.

När vi ska välkomna nya invånare till kommunen eller när våra ungdomar vill flytta hemifrån måste de ha någonstans att bo. Växjö bygger mycket, men många bostäder är för dyra, Vi måste pressa bygg- och boendekostnader så att fler har råd att bo i de nya bostäder som byggs. Vi måste ha bostäder som är anpassade efter de som ska bo där. För de som vill ska det finnas trygghetsbostäder. 

Agenda 2030 arbetet som påbörjats är viktigt för att Växjö ska fortsätta utvecklas som Europas grönaste stad. Tidigare har vi mest fokuserat på miljön men ett större grepp måste tas om alla hållbarhetsfrågor. Därför välkomnar vi Agenda 2030, där även den sociala hållbarheten tar plats. Vi kan inte bara se till saker och siffror. Vi vill lyfta människorna som lever i Växjö kommun. Det är för dem vi arbetar varje dag. I Växjö kommun ska alla kunna leva ett bra liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Grön omställning ska förenas med social och ekonomisk utveckling. Hållbarhet är långsiktigt en överlevnadsfråga men det kommer också att vara en konkurrensfördel i framtiden. Hållbara samhällen vinner.
Jag har inte tagit upp allt i mitt anförande och inte ens allt som socialdemokraterna vill göra står i budgeten. Bara för att vi inte nämnt något betyder det inte att vi INTE vill göra det. Det går inte att nämna allt. 
Vi står för utmaningar och de kommer vi att diskutera senare liksom mycketannat. Jag hoppas att vi får ett bra budgetfullmäktige där vi är rädda om varandra. Vi kommer inte vara ense om allt men jag hoppas att vi kan hålla debatten på en nivå där vi kritiserar politik och inte person. 
”Alla du möter kämpar med något som du inte vet någonting om.
Var snäll. Alltid”
Vi Socialdemokrater tror på ett varmare samhälle, och då pratar jag inte om vädret, ett samhälle där vi i första hand tror gott om varandra sprider kärlek istället för hat.  Vi tror på hjälpsamhet istället för misstänksamhet. Vi tror att de allra flesta gör så gott de kan. De vill något bra för sig själv, sina barn, sina medmänniskor. De stiger upp på morgonen och kämpar på. De vill göra gott. 
Ett starkare Växjö bygger vi tillsammans.
Bifall till socialdemokraternas förslag till budget för Växjö kommun 2019


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar