fredag 25 juli 2014

#51 Dubbelstöten

Visita hävdar att ungdomsarbetslösheten kommer att förvärras om oppositionen tar makten och återställer restaurangmomsen och arbetsgivaravgiften för unga. De kallar det för Dubbelstöten. Överallt varnas vi för Dubbelstöten.  I Almedalen var det tydligt, stora banderoller varnade för vad som händer om socialdemokraterna får makten och återställer restaurangmomsen och arbetsgivaravgiften för unga till de gamla nivåerna. Visita driver en ganska aggressiv kampanj. Restauranger har matsedlar med två olika priser för att varna för vad som kan hända... Här kommer en annan del av sanningen!
Vi socialdemokrater tror att pengarna kan användas på bättre sätt. Vi säger att alla ungdomar ska vara i sysselsättning inom 90 dagar, inte bara inom restaurangbranschen. 
Restaurangmomsen sänktes från 25 till 12% (13%) men detta har inte gett så många nya jobb (ca 4000) som man hoppats på, enligt IFAU, en del krögare har till och med minskat antalet anställda. Priserna sänktes med 4% enligt KI och restaurangernas omsättning och vinster har ökat. Om man ställer antalet nya jobb mot förlorade intäkter för staten, har varje jobb kostat ca 1.4 miljoner.
När det gäller arbetsgivaravgiften för ungdomar mellan 18-26 år har denna sänkts i steg o slutligen hamnat på 15.49% (32%), inte heller denna åtgärd har gett särskilt många nya jobb. Det har kostat staten 17 miljarder i förlorade intäkter och om man ställer det mot antal jobb har varje jobb kostat 1-1.6 miljoner. 
Vi tror att dessa pengar kan användas på ett smartare och mer effektivt sätt. Vi tror även att de flesta svenskar håller med oss. 1.3 miljoner kronor kostar ungefär TRE heltidsanställda personer inom skolan och välfärden. Tre jobb inom välfärden mot ett alltså...
Om 51 dagar är det val. Jag längtar dit!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar