måndag 21 juli 2014

#55 mer återvunnen politik

Växjö kommuns insatser för människor i behov av stöd och omsorg ska leda till att alla kan leva ett rikt liv. Ålder och funktionsnedsättningar ska inte leda till försämrad livskvalité. 
Växjö kommun ska ge människorna i omsorgen större individuell frihet. Omsorgstagaren ska själva få bestämma vad som ska göras, hur det ska göras, när det ska göras och av vem. Denna inställning ska gälla oavsett ålder, krämpor och funktionsnedsättningar. Detta förverkligas genom så kallad förenklad biståndsbedömning. 
Maten är en viktig kvalitetsfaktor och inköp av ekologiska och närproducerad mat ska prioriteras. I vår måltidsvision lagas maten från grunden och så nära den som äter den som möjligt.
Texten ovan är hämtad från vår röd-gröna budget. Vi socialdemokrater hoppas få förtroendet att styra Växjö så att vi kan förverkliga det som står i vår budget. Bilden nedan är äldre, men gäller fortfarande. Socialdemokratisk politik håller. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar