måndag 14 juli 2014

#62 Alla barn ska kunna drömma

Jag vet inte vad jag ska skriva om, vilket som kan vara mest intressant. Att måndagar är allsångskväll i Linneparken, eller att Löfven står fast vid sitt uttalande på Facebook i lördags, att forskarna kommit på att hälsosammare livsstil kan förhindra alzheimers, eller att kronprinsessan fyller år idag, att min hund välte ut matavfallspåsen och därmed fick gnaga på ben när jag var i tvättstugan eller att ökade klyftor inte tas på allvar av politiken? Det finns mycket att skriva om. Jag dröjer mig kvar vid det sista. 
Klyftorna har ökat sedan 2006, fler har fått det bättre samtidigt som fler har fått det sämre. Enligt Rädda Barnen är barnfattigdomen fortfarande oacceptabel hög, även om den minskat de senaste åren. De beräknar att ca 232000 barn lever i ekonomiskt utsatta familjer. Rädda barnens generalsekreterare, Elisabeth Dahlin, menar att barns behov inte har satts tillräckligt i fokus och att de ökade klyftorna inte tas på allvar av politikerna och att inte tillräckligt har gjorts för att bekämpa barnfattigdomen. Barnen hamnar i utanförskap och kan till exempel inte delat i fritidsaktiviteter. Jag har många gånger lyft frågan, om barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer, i fullmäktige. På olika sätt. Det som är tydligt är att frågan bollas över till att handla om ekonomiskt bistånd. Många av dessa familjer har inte ekonomiskt bistånd, utan bara väldigt låg inkomst alternativt höga utgifter. Detta verkar inte vara känt hos alliansen i Växjö. Barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer behöver inte vara "registrerade" i familjer för ekonomiskt bistånd. Det är många föräldrar som kämpar på med en tuff ekonomisk situation. Senast i fullmäktige hade jag en interpellationsdebatt som gällde en avgiftsfri skola. Vi socialdemokrater vill ha en likvärdig skola, vilket betyder en avgiftsfri skola. Om vi får förtroendet att styra i Växjö kommer vi att se till att skolan är helt avgiftsfri. Inga dolda avgifter i form av inträden till Luciaframträdande eller orimliga avgifter för fika vid föräldramöten. 
Alla barn ska kunna drömma, ska kunna tro på att deras livs dröm kan bli sann. Elisabet Dahlin menar att politikerna måste sätta upp konkreta mätbara mål, som avser att alla barn ska få växa upp på lika villkor. Detta är självklart för oss socialdemokrater. Om vi får förtroendet att leda Växjö framåt kommer vi att se till att barnkonventionen ska vara styrande samt att det kommer att finnas en barnrättsstrateg som tar till vara barnens intressen.
Barnen måste få höras och synas, deras intressen måste tas tillvara. Alla barn, oavsett bakgrund och oavsett förutsättningar måste kunna färdas framåt i livet, på sitt eget sätt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar