måndag 25 augusti 2014

#20 Alla ska kunna vara delaktiga

Dagen började med beredning med tekniska nämnden. Vi kör trots valrörelse. Händer spännande saker :-) En stund i valstugan då jag bland annat fick svara på hur vi försöker nå väljarna och övertyga dem. Det var enkelt. Under den här valrörelsen har vi fokuserat på samtal och dialog bland annat med hjälp av dörrknackning. Och så många dörrar vi har knackat och så många samtal vi har haft och vi bara håller på och håller på. Det är trevligt att möta människor, lyssna och samtala så att vi kan göra Växjö bättre tillsammans. 
Ikväll var det mer samtal. Var på paneldebatt som handikapporganisationerna bjudit in till. Bra frågor med bland annat fokus på tillgänglighet, boende och arbete. Sista frågan var vad jag skulle välja om jag bara fick välja en förbättring för tillgänglighet. Helt klart blir mitt svar att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som ny form av diskriminering i diskrimineringslagen, även för företag med färre anställda än tio. Alla vinner på tillgänglighet! Att kunna vara delaktig överallt i samhällslivet ska vara självklart för alla människor. Funktionsnedsättningafrågorna ska ses som demokrati- och rättighetsfrågor, inte som vård- och omsorgsfrågor. 
Nu ska jag göra en sista koll inför fullmäktige imorgon. Det sista i den här konstellationen. Hur nästa blir vet vi inte ännu... 20 dagar kvar...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar