tisdag 5 augusti 2014

#40 de fyra elementen del 1

I Västmanland flyr människorna lågorna! Många tvingas lämna sina hem, andra förbereder sig för det som kan hända. Tänk känslan... I fem dagar har elden härjat, över 1000 hektar skog och mark brinner. Brandmän och frivilliga kämpar mot elden dygnet runt. Stor eloge till alla dem! De önskat sig regn. Röken sprider sig 100 mil från området. I Växjö har regnet vräkt ner i dag. Delar av staden har stått under vatten, källare är översvämmade och gator har inte varit farbara. Inför de fyra elementen är vi maktlösa. Vädret rår vi inte på.
Vår biosfär är känslig. Den påverkas både av naturliga skeenden och av saker som vi ställer till med. Forskare försöker skapa konstgjorda biosfärer, du kan göra din egen biosfär i en flaska. Den verkliga biosfärer är dock en komplicerad process, alla ekosystemen på vår planet i ett sammanhang. Vi hade inte kunnat tänka ut det trots våra intellekt. Jorden är en magnifik plats att leva på.
Det vi rår på är hur vi hanterar vår miljö och på det sättet kan vi, i viss mån, påverka klimatet. Miljöfrågorna måste tas på allvar! För att skapa en hållbar framtid i Sverige och världen krävs omställning. Vi måste arbeta tillsammans över nationsgränserna! 
Jag menar inte att bränder och ösregn sker enbart på grund av miljöpåverkan på klimatet, det händer naturligt över tid, men varför öka riskerna? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar