söndag 20 maj 2018

#112 ett starkare Växjö bygger vi tillsammans


Jag tror att vi tillsammans kan bygga Växjö starkare. Genom att vi arbetar tillsammans, olika partier, invånare, näringsliv, akademin, civilsamhälle med flera så kommer fler att känna sig sedda o fler kommer att känna tillit. Då blir vi tryggare. Pratade med forskare häromdagen som menade att det inte finns någon forskning som visar att unga låter bli en kriminell bana för att det är ”hårdare tag”. Det som gör att unga inte väljer gäng och kriminalitet är att det finns en person som de känner bryr sig, som de känner tillit till och som är betydelsefull i deras liv. Det kan vara en lärare, en fotbollstränare, en bibliotikarie, en fältarbetare eller  någon annan vuxen. Vi måste alltså jobba förebyggande och ha trygga vuxna nära våra ungdomar

Socialdemokraterna har lagt ett förslag om att utreda pedagogiska luncher för vuxna som är i skolan.  En grupp skulle kunna vara seniorer som är med om ”generationsmöten” som vi pratat om tidigare. Vi måste såklart titta vidare på kostnader och möjlighet för detta. Samtidigt lade vi förslag om schemalagd lunch. Dvs att det är obligatoriskt att gå till matsalen och sitta med en liten stund. Det har visat sig på andra skolor att det blir mindre stressigt och att eleverna äter mer. Mätta ungdomar lär sig förhoppningsvis mer. Givetvis ska vi inte tvinga eleverna att äta, vilket en del verkar vilja missförstå med vilje.

Vi måste ha många olika förslag för att eleverna ska ha möjlighet att klara skolan. Detta kanske inte  är det viktigaste, men vi tycker det är värt att prova. Efter ett är kan man utvärdera och se hur det gick. Ser också att MUF lanserar en app där man kan beställa skolmat. Ett mycket bra förslag. Detta lyfte vi med elevkåren för en månad sedan o de tyckte också att det var bra. Som sagt, vi måste jobba med både stora och små frågor. Vi måste arbeta på olika arenor.

Ett starkare Växjö bygger vi tillsammans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar