torsdag 17 maj 2018

#116 onsdag

gårdagens blogginlägg publicerades inte, det handlade om att vi vill ha en familjecentral på Teleborg
här är vårt pressmeddelande

Socialdemokraterna vill starta familjecentral på Teleborg

För att öka barn- och ungas hälsa vill Socialdemokraterna i Region Kronoberg och Växjö starta en familjecentral på Teleborg.

Familjecentralen är ett samarbete mellan region och kommun med syftet att på ett sammanhållet sätt bedriva förebyggande, hälsofrämjande och stödjande arbete riktat till barn och deras föräldrar. Det görs genom att samla mödravård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst under ett och samma tak.

-          För att ge alla barn bästa möjliga start i livet är det viktigt att hitta de familjer som behöver särskild stöttning så tidigt som möjligt. Familjecentraler, där kommunens öppna förskola och socialtjänst samverkar med regionens hälso- och sjukvård, är en naturlig mötesplats för att erbjuda ett sådant stöd. Därför vill vi Socialdemokrater starta fler familjecentraler runt om i länet, bland annat på Teleborg i Växjö, säger regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S).

-          Familjecentraler arbetar på ett unikt sätt för att hitta smidiga lösningar och samarbeten som underlättar för familjer och förebygger ohälsa. Med en familjecentral på Teleborg kan vi stärka fler barn och föräldrar i Växjö, säger Malin Lauber (S) kommunalråd i opposition i Växjö.

I Växjö finns idag en familjecentral på Araby. I hela länet finns totalt sju etablerade familjecentraler i sex av regionens åtta kommuner.

Förslaget om att starta en familjecentral på Teleborg finns sedan tidigare med i den regionala rödgröna budgeten och kommer att finnas med i Socialdemokraterna i Växjös budgetförslag inför 2019

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar